چه عواملی باعث بروز جوش و آکنه می شود و راهکارهای درمان آن چیست؟