کرم پودر آنتی ایجینگ

بر روى پوست تميز، با حركت دورانى وبه ميزان لازم استفاده شود. براى قسمت هايى كه به پوشش بيشترى نياز دارند مقدار بيشترى استفاده گردد. ماده اکتیو موجود در این كرم پودر قابلیت نفوذ در لایه هاى پوست را دارد و کمک مى کند تا مواد ضدچروک به خوبى وارد پوست گردند. این ماده بدون…