ویدئو

تصاویری باورنکردنی از پوست ما در برابر آفتاب

تصاویری باورنکردنی از پوست ما در برابر آفتاب

اثرات آفتاب بر پوست
اگر با فیلتر UV پوستتان را ببینید متعجب می شوید!!! بدون ضدآفتاب اشعه های UV با پوست ما کاری میکند که شاید به چشم ما نیای

راز جواني را از زبان دكتر آز بشنويدراز جواني را از زبان دكتر آز بشنويد

راز جوانی از زبان دکتر Oz

Dr. Mehmet Oz
آقای دکتر محمت آز در این ویدئو در باره راز جوانی با ویتامین C میگوید.
در سمت چپ دکتر آز را میبینید که در این برنامه با همراهی دکتر لیف راجرز و دکتر شرلی مدیرا این برنامه را اجرا کرده اند.

راز جوانی از زبان دکتر Oz

Dr. Mehmet Oz
آقای دکتر محمت آز در این ویدئو در باره راز جوانی با ویتامین C میگوید.
در سمت چپ دکتر آز را میبینید که در این برنامه با همراهی دکتر لیف راجرز و دکتر شرلی مدیرا این برنامه را اجرا کرده اند.