راز جوانی از زبان دکتر Oz

راز جوانی از زبان دکتر Oz

Dr. Mehmet Oz

آقای دکتر محمت آز در این ویدئو در باره راز جوانی با ویتامین C میگوید.

در سمت چپ دکتر آز را میبینید که در این برنامه با همراهی دکتر لیف راجرز و دکتر شرلی مدیرا این برنامه را اجرا کرده اند.

راز جوانی

پاسخ دهید